• Đ/c Nguyễn Văn Phóng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho các cháu đang sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi tỉnh
  Đ/c Nguyễn Văn Phóng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cho các cháu đang sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi tỉnh
 • Đ/c Đỗ Xuân Tuyên-Ủy viên BTV tỉnh ủy-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu thiếu nhi
  Đ/c Đỗ Xuân Tuyên-Ủy viên BTV tỉnh ủy-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các cháu thiếu nhi
 • Đ/c Bùi Huy Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn Khai mạc hoạt động hè
  Đ/c Bùi Huy Cường – Bí thư Tỉnh Đoàn Khai mạc hoạt động hè
 • Đ/cBùi Huy Cường– Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Quách Văn Hiếu thừa ủy quyền lãnh đạo Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương
  Đ/cBùi Huy Cường– Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Quách Văn Hiếu thừa ủy quyền lãnh đạo Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương
 • Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
  Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
 • Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
  Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
 • Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
  Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
 • Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy tặng quà các cháu dịp 1/6
  Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ-Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư tỉnh ủy tặng quà các cháu dịp 1/6
 • Các em thiếu nhi trong đội NTMN biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
  Các em thiếu nhi trong đội NTMN biểu diễn văn nghệ trong buổi Lễ
 • Đ/c Nguyễn Duy Hưng – Tỉnh ủy viên –Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Tuấn Hạnh – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Bùi Huy Cường-Phó Bí thư tỉnh Đoàn cắt băng khánh thành khu vui chơi
  Đ/c Nguyễn Duy Hưng – Tỉnh ủy viên –Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Tuấn Hạnh – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Bùi Huy Cường-Phó Bí thư tỉnh Đoàn cắt băng khánh thành khu vui chơi
 • Đ/c Nguyễn Văn Đoàn-Bí thư tỉnh Đoàn, đ/c Bùi Văn Sỹ-Phó giám đốc Sở TTTH, đ/c Quách Văn Hiếu-Giám đốc NTN tỉnh khai trương wesite NTN tỉnh
  Đ/c Nguyễn Văn Đoàn-Bí thư tỉnh Đoàn, đ/c Bùi Văn Sỹ-Phó giám đốc Sở TTTH, đ/c Quách Văn Hiếu-Giám đốc NTN tỉnh khai trương wesite NTN tỉnh