Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 21/04/2023 7:29:23 AM
.

BCH ĐOÀN TỈNH HƯNG YÊN

NHÀ THIẾU NHI TỈNH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hưng Yên, ngày  19   tháng  4  năm 2023

ĐIỀU LỆ

Thi đấu Giải Cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/NTN ngày 19/4/2023 của Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức giải cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023, Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên ban hành Điều lệ thi đấu giải cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023 cụ thể như sau:

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến cuối tháng 7/2023.

2. Địa điểm: Thành phố Hưng Yên.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ THỨC

1. Đối tượng tham gia

- Vận động viên là thiếu nhi (nhóm tuổi từ 10 - 15 tuổi) có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại tỉnh Hưng Yên, ít nhất là 6 tháng tính đến ngày khai mạc giải.

2. Nội dung thi đấu:

Gồm 05 nội dung thi đấu: Đơn nam; Đơn nữ; Đôi nam; Đôi nữ; Đôi nam nữ được chia thành 02 nhóm tuổi. 

- Nhóm 1: Từ 10 đến 12 tuổi (Sinh năm 2013 đến năm 2011)

- Nhóm 2: Từ 13 đến 15 tuổi (Sinh năm 2010 đến năm 2008)

- Mỗi đơn vị được thành lập 01 đội tuyển

- Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 02 vận động viên cho 01 nội dung thi đấu đơn, 01 đôi cho 01 nội dung thi đấu đôi;

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu nhiều nhất 02 nội dung;

- Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu cho 01 đơn vị.

3. Thể thức thi đấu

- Tuỳ theo số lượng vận động viên đăng ký tham dự ở mỗi nội dung, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu (thi đấu loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn).

- Ở mỗi nội dung thi đấu có ít nhất 03 đơn vị tham dự trở lên Ban Tổ chức mới tổ chức thi đấu.

- Trang phục thi đấu: Vận động viên thi đấu mặc quần soóc, áo thể thao, đi giầy thể thao.

IV. LUẬT THI ĐẤU

1. Luật thi đấu:

- Áp dụng luật cầu lông hiện hành do Liên đoàn cầu lông Việt Nam ban hành

- Căn cứ vào số lượng đăng ký, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh thể thức thi đấu (vòng loại, vòng chung kết) cho phù hợp.

2. Quả cầu lông

- Quả cầu lông thi đấu do Ban Tổ chức chuẩn bị:

+ Quả cầu lông Ba sao Pro-X.

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng

- Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

- Trao huy chương và giải thưởng cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, và 02 giải ba ( hoặc 01 giải ba đối với nội dung thi đấu chỉ có 03VĐV) cho các VĐV đạt giải.

* Giải thưởng:

+ 01 giải Nhất: (Gồm tiền thưởng + huy chương).

+ 01 giải Nhì: (Gồm tiền thưởng + huy chương).

+ 02 giải Ba: (Gồm tiền thưởng + huy chương).

2. Kỷ luật

     Ban tổ chức giải sẽ loại bỏ những VĐV vi phạm quy định về độ tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe...) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà Ban tổ chức giải dã ban hành, nếu vận động viên nào vi phạm các quy định trên Ban tổ chức giải sẽ truất quyền thi đấu đối với vận động viên đó.

3. Khiếu nại

- Trường hợp có vấn đề gì chưa thoả đáng hoặc chưa rõ, các trưởng đoàn có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban tổ chức. Mọi sự khiếu nại phải bằng văn bản, có chữ ký của Trưởng đoàn và nộp lệ phí 1.000.000đ (Một triệu đồng). Sau khi khiếu nại được xác minh, nếu đúng lệ phí sẽ được trả lại, nếu sai sẽ chịu phần lệ phí trên.

- Khiếu nại về chuyên môn trước 15 phút khi trận đấu bắt đầu mới có giá trị (trong và sau trận đấu mọi khiếu nại về nhân sự đều không có giá trị).

- Ban tổ chức chỉ giải quyết khiếu nại về nhân sự ở các trận đấu vòng loại, không chấp nhận đơn khiếu nại tại vòng bán kết và chung kết.

VI. HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ

- Bản đăng ký danh sách tham dự Giải (theo mẫu).

- Danh sách đăng ký thi đấu (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ) phải được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác nhận (ký tên, đóng dấu);

- Giấy khám sức khoẻ cho VĐV do cơ quan y tế đủ thẩm quyền cấp đảm bảo sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định, có giá trị 10 ngày kể từ khi cấp đến khi tổ chức giải hoặc giấy cam kết vận động viên đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu do thủ trưởng đơn vị xác nhận (ký tên, đóng dấu), đủ sức khoẻ và chịu trách nhiệm nếu VĐV của đoàn gặp sự cố về sức khoẻ khi tham dự giải;

- Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản Thông tin số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/ TT – BCA, ngày 15/5/2021);

- Khi đi thi đấu mang theo Giấy khai sinh bản chính để Ban Tổ chức kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

- Mỗi vận động viên tham gia thi đấu nộp 2 ảnh 3x4 để Ban Tổ chức làm thẻ vận động viên.

2. Đăng ký thi đấu

2.1. Đăng ký thi đấu

- Các vận động viên tham gia thi đấu theo các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban tổ chức không nhận hồ sơ không đúng thủ tục và chậm thời gian quy định trong Điều lệ.

2.2. Thủ tục đăng ký

- Các đơn vị gửi Bản đăng ký danh sách tham dự Giải (theo mẫu) gửi về Nhà thiếu nhi tỉnh  (Số 204 Tô Hiệu-Hiến Nam-TP Hưng Yên), trước ngày  15/6/2023.

- Thời gian bốc thăm xếp lịch thi đấu: Căn cứ hồ sơ đăng ký tham dự Giải của các nội dung thi đấu. Hội đồng trọng tài tổ chức bốc thăm lịch thi đấu vào ngày họp trưởng đoàn và họp Ban Tổ chức Giải (có thông báo sau).

- Mọi thông tin liên lạc: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng Kỹ năng nghiệp vụ- Công tác Đội, Điện thoại: 0948.932.838; Đ/c Phạm Văn Tuân Cán bộ phòng Kỹ năng nghiệp vụ-Công tác Đội, Điện thoại: 0928.171.997. Gmail: Phamtuan171997@gmail.com.

VII. KINH PHÍ

1. Cấp tỉnh:  Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên lo kinh phí tổ chức và giải thưởng  

2. Cấp cơ sở: Các đơn vị có vận động viên tham dự giải tự lo kinh phí tập luyện đi lại vầccs chi phí khác trong quá trình tham gia thi đấu theo quy định hiện hành.

Trên đây là Điều lệ giải cầu lông thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023. Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ khi thấy cần thiết./.

                                                                BAN TỔ CHỨC

 

ĐƠN VỊ

 

………………………...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—«–

Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2023

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải Cầu lông thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023

 

                      Kính gửi:  Ban Tổ chức Giải

       Đơn vị……………………………….……………………… đăng ký đoàn Vận động viên tham gia giải Cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023 như sau:

       + Trưởng đoàn: …………………….................Số điện thoại: ………….

        + Huấn luyện viên: ……………………………Số điện thoại: ………….

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Giới tính

Nội dung thi đấu

Ghi chú

Đơn nam

Đơn nữ

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam nữ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

phát hiện được trong và sau khi Giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, hủy bỏ kết quả thi đấu. Đặc biệt, đối với việc thiếu trung thực về tuổi, hồ sơ,

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi