Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 03/06/2024 11:23:52 AM
Tham gia "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2024

NHÀ THIẾU NHI TỈNH HƯNG YÊN

***

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2024

-----

 

 

 

Ảnh 3 x 4

 

 

 1. Họ và tên:…………….……………………….Nam/Nữ………….…
 2. Ngày sinh: …………………………………………….……………..
 3. Điện thoại liên lạc:…………………………………………………...
 4. Email thường dùng:………………………………………..…………
 5. Tên lớp, trường đang học:……………………………….……………
 6. Năng khiếu:…………………………………………………………..
 7. Sở thích:……………………………………………………………...
 8. Chiều cao……………………… Cân nặng…………………..………
 9. Thức ăn dị ứng (nếu có):..……………………………………………
 10. Tiền sử bệnh:……………………………….. (đem theo thuốc đặc trị)
 11. Họ tên bố:……………………..…………...Điện thoại:……………..
 12. Họ tên mẹ:……………………..…………...Điện thoại:…………….
 13. Địa chỉ gia đình:……………………………………………………..

Ghi chú: Đã từng tham gia    o                Chưa từng tham gia   o

 

 

Em đã nghiên cứu và hoàn toàn chấp nhận mọi yêu cầu của Ban tổ chức "Lớp trải nghiệm kỹ năng sống" năm 2023 và cam kết chấp hành tốt nội quy của lớp học.

 

Xác nhận của phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Hưng Yên, ngày … tháng … năm 2024

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

* Hồ sơ gồm:

-  01 bản sao Sổ Hộ khẩu gia đình có công chứng hoặc Bản thông tin mã định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo mẫu 01 ban hành kèm thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).

-  01 bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

- 01 giấy khám sức khỏe mới nhất (không quá 3 tháng), do các trung tâm y tế, bệnh viện cấp.

-  02 ảnh 3x4

-  01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi