Cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức
Ban Giám đốc
1. Giám đốc
  Đ/c: Quách Văn Hiếu
Điện thoại: 03213.550.964
Di động : 0989 241.888
2. Phó Giám đốc
  Đ/c: Lương Quang Toán
Điện thoại: 03213.550.965
Di động : 0983.195.677 hoặc 0944.991.977
Phòng Hành Chính – Tài vụ - Quản trị: 03213.550.959
1. Phó trưởng phòng
  Đ/c Phạm Văn Tĩnh
Di động : 0982.364.456
2. Cán bộ
  Đ/c Chu Thi Lan
Di động : 01266.409.146
  Đ/c Hà Văn Hạnh
Di động : 0988.281.212
  Đ/c Nguyễn Tân Tân Kim
Di động : 0979. 690. 605
  Đ/c Bùi Lệ Thu
Di động : 0985.581.897
Phòng nghiệp vụ và Bồi dưỡng năng khiếu: 03213.865.711
1. Trưởng phòng
  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương
Di động : 0948. 932. 838
2. Phó trưởng phòng
  Đ/c Tạ Thị Hương
Di động : 0914.397.686
3. Cán bộ
  Đ/c Tạ Thị Thu Hương
Di động : 0906.118.658
Phòng Phương pháp Công tác Đội: 03213.552.052
1. Trưởng phòng
  Đ/c Nguyễn Thị Chanh – Trưởng phòng
Di động : 0983. 418. 395
2. Cán bộ
  Đ/c Phạm Thế Huy
Di động : 0944.721.986
  Đ/c Nguyễn Thu Trang
Di động : 0168.715.7986


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi