Chức năng nhiệm vụChức năng nhiệm vụ

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 15 HDLT/BTCTW-TWĐTNCSHCM, ngày 29/11/2002 Nhà thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu, do Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cùng cấp quản lý.

I.  Chức năng

  • Tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi.
  • Nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.
  • Phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của các em thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn.

II.   Nhiệm vụ

  • Tổ chức các lớp học, câu lạc bộ…về văn hoá, văn nghệ, nghi thức Đội, năng khiếu, kỹ năng sống, các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho đất nước và địa phương.
  • Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí bổ ích và hoạt động xã hội ở địa bàn dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo các cháu thiếu nhi.
  • Tham mưu cho Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của Nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi, điểm vui chơi thiếu nhi, cán bộ ban chỉ huy Đội, phụ trách Sao và phụ trách đội.


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi