Lịch công tác Nhà Thiếu NhiLịch công tác Nhà Thiếu Nhi

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

THỨ/NGÀY THÁNG

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     

Thứ 3

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     

Thứ 4

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     

Thứ 5

Ngày: 15 / 5/2014

Sáng

Đ/c Quách Văn Hiếu-Giám đốc NTN tỉnh cùng các đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-Trưởng phòng NV&BDNK, đ/c Nguyễn Thu Trang cán bộ phòng PPCT Đội đi công tác tại NTN tỉnh Phú Thọ từ ngày 15/5/2014 đến 16/5/2014    

Chiều

     

Thứ 6

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     

Thứ 7

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     

Chủ nhật

Ngày: .../.../2014

Sáng

     

Chiều

     


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi