Đội "Trống hội"

Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tham gia Ngày hội Thanh thiếu nhi với chủ đề “Tự Hào Hưng Yên” chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi