Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 03/06/2024 11:07:43 AM
Thực hiện kế hoạch số: 01-KH/BCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ban chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh Hưng Yên về “ Chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2024”; Thực hiện chương trình hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2024. Nhà thiếu nhi tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cho các em thiếu nhi trở thành con ngoan trò giỏi, những người có ích trong xã hội, đồng thời giúp các em ngày càng hoàn thiện hơn về  Đức – Trí – Thể - Mỹ;

2. Tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè góp phần thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp năng khiếu hè giúp các em làm quen với môi trường sinh hoạt cộng đồng.

3. Các hoạt động được triển khai an toàn tuyệt đối, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình địa phương, điều kiện đơn vị.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TUỢNG THAM GIA, NỘI DUNG       

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến từ 20h00 ngày 30/5/2024 tại Quảng trường thành phố Hưng Yên.

2. Đối tượng: Là các em thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hưng Yên, các CLB tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

3. Nội dung: Các tiết mục Ca, Múa, Nhạc thiếu nhi vui nhộn, với chủ đề ca ngợi về  Đảng, Bác Hồ, thiếu nhi, quê hương, đất nước

 ( Có chương trình chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà thiếu nhi tỉnh xây dựng kế hoạch “ Tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi

- Giao cho Phòng Kỹ năng nghiệp vụ- công tác Đội là đơn vị thường trực tham mưu Ban Giám đốc tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi.

- Giao cho Phòng Hành chính - Tài vụ - Quản trị: Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, maket, tít chữ, trang trí, âm thanh loa máy.

  Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2024. Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh yêu cầu các phòng chức năng nghiêm túc thực hiện để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:

- BTV tỉnh Đoàn; HĐĐ tỉnh;

- BGĐ NTN;

- Các phòng chuyên môn NTN;

- Lưu.

 

NHÀ THIẾU NHI TỈNH

GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã ký)

 

 

        Quách Văn Hiếu

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi