Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 03/06/2024 11:06:16 AM
Căn cứ kế hoạch số 0 - KH/NTN ngày /0 /2023 của Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Liên hoan Trống - kèn Đội ta tỉnh Hưng Yên năm 2024. Nhà thiếu nhi Hưng Yên ban hành thể lệ Liên hoan Trống - kèn Đội ta tỉnh Hưng Yên năm 2024 như sau:

1. Đối tượng:

Là thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Đội Nghi thức - Nghi lễ của trường Tiểu học, THCS, liên cấp TH-THCS, các Huyện, Thị, Thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Số lượng:

 Mỗi đơn vị tham dự Liên hoan chọn cử 01 Đội Nghi thức - Nghi lễ, tối thiểu 20 đội viên từ 9 đến 14 tuổi gồm:

- Chỉ huy: (01 đội viên)

- Đội trống:( gồm trống cái, trống con)

- Đội cờ:( ít nhất 01 cờ đội, 02 hộ cờ)

 - Đội kèn:( nếu có)

3. Nội dung:

- Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn tại Liên hoan gồm 2 phần, thời gian từ 10 phút đến 15 phút, nội dung cụ thể như sau:

*. Phần lễ:

+ Báo cáo;

+ Trống ( kèn) chào mừng;

+ Chào cờ theo nghi thức đội;

 

*. Phần hội:

Các đơn vị lựa chọn 02 tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

* Lưu ý: Các đơn vị dàn dựng, di chuyển đội hình bằng trống hành tiến, phối khí hòa âm đảm bảo phù hợp và có tính nghệ thuật trên nền nhạc có lời của tác phẩm tham gia liên hoan.

4. Phương thức chấm điểm và quy định đối với các đơn vị tham gia

4.1. Phương thức chấm điểm:

Chấm theo thang điểm 100 cụ thể như sau:

- Đủ số lượng: 10 điểm

- Trang phục: 10 điểm

- Chỉ huy: 10 điểm

- Chọn bài đúng chủ đề, phối âm kèn, trống: 50 điểm

- Dàn dựng, di chuyển đội hình: 20 điểm

4.2. Quy định đối với các đơn vị tham gia

- Yêu cầu lựa chọn  thiếu nhi tham gia Liên hoan có đủ điều kiện về sức khỏe, có tính kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm

Nội dung  tham gia liên hoan phải đảm bảo phù hợp đúng chủ đề và thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong các trường và hoạt động đội.

- Danh sách đăng ký ( theo mẫu) gửi Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên tổng hợp báo cáo Ban tổ chức;

- Tham gia đầy đủ nội dung, chương trình do Ban tổ chức đề ra góp phần vào thành công của Liên hoan. Tham dự đầy đủ lễ khai mạc, bế mạc và cổ vũ cho các đoàn tham gia liên hoan. Các đơn vị không tham gia đầy đủ chương trình sẽ hạ một bậc khen thưởng căn cứ kết quả tham gia Liên hoan;

- Chịu trách nhiệm quản lý thiếu nhi và tài sản, tư trang của đoàn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tham gia Liên hoan;

- Tại lễ khai mạc đề nghị đề nghị Trưởng các đoàn (mặc lịch sự) lên sân khấu nhận cờ lưu niệm. Tổng kết trao giải cử 01 phụ trách 01 thiếu nhi tiêu biểu, mặc trang phục nghi lễ lên sân khấu nhận giải;

5. Khen thưởng, kỷ luật

5.1. Khen thưởng:

- Căn cứ kết quả các đơn vị tham gia liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn đơn vị  xuất sắc và các đơn vị đạt giải A, B để trao trao giấy chứng nhận và quà của Ban tổ chức liên hoan.

- Kết quả tham gia liên hoan là một trong những tiêu chí, căn cứ đánh giá kết quả hoạt động trong năm của các Huyện, Thị, Thành phố, Ban tổ chức sẽ báo cáo  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm căn cứ bình xét thi đua năm 2024.

5.2. Kỷ luật

- Tập thể cá nhân nào vi phạm quy định của Ban tổ chức, tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến hủy bỏ thành tích liên hoan;

Trên đây là Thể lệ “Liên hoan Trống- kèn Đội ta tỉnh Hưng Yên năm 2024. Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện./.

                                                                      NHÀ THIẾU NHI TỈNH

                                                                     GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                      ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                                Quách Văn Hiếu

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi