Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 13/06/2023 15:01:05 PM
.

Thực hiện kế hoạch số 01 KH/BCĐHĐH ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ban chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh Hưng Yên “V/v Tổ chức Hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2023”; Thực hiện kế hoạch số 06 /KH-NTN ngày 19/4/2023 của Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên “V/v Tổ chức Giải cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023”; Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên thông báo thời gian tổ chức Giải cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, Từ 7h30’ ngày 24 tháng 6 năm 2023.

  1. Địa điểm: Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên

( Đường Nam Sơn-Phường Lam Sơn-TP Hưng Yên)

  1. Đối tượng tham gia

- Vận động viên là thiếu nhi nhóm tuổi từ 10 đến 15 tuổi (Sinh năm 2013 đến năm 2008) có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại tỉnh Hưng Yên, ít nhất là 6 tháng tính đến ngày khai mạc giải.

  1. Nội dung thi đấu:

+ Gồm 05 nội dung thi đấu: Đơn nam; Đôi nam; Đơn nữ; Đôi nữ; Đôi nam nữ

- Căn cứ vào nội dung và độ tuổi thi đấu, Ban tổ chức chia nhóm các lứa tuổi thi đấu như sau:

- Nhóm 1: Từ 10 đến 12 tuổi (Sinh năm 2013 đến năm 2011)

- Nhóm 2: Từ 13 đến 15 tuổi (Sinh năm 2010 đến năm 2008)

  1. HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ

* . Hồ sơ

- Danh sách đăng ký thi đấu (theo mẫu của Ban tổ chức, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ) phải được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác nhận (ký tên, đóng dấu);

- Giấy khám sức khoẻ cho VĐV do cơ quan y tế đủ thẩm quyền cấp đảm bảo sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định, có giá trị 10 ngày kể từ khi cấp đến khi tổ chức giải hoặc giấy cam kết vận động viên đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu do thủ trưởng đơn vị xác nhận (ký tên, đóng dấu).

- Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- Bản Thông tin số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT- BCA, ngày 15/5/2021) (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- Mỗi vận động viên tham gia thi đấu nộp 2 ảnh 3x4 để làm thẻ vận động viên.

*. Thủ tục đăng ký

- Các đơn vị lập danh sách vận động viên đăng ký thi đấu của đơn vị mình gửi về Nhà thiếu nhi tỉnh (Số 204 Tô Hiệu-Hiến Nam-TP Hưng Yên) trước ngày 15/6/2023 .

- Thời gian bốc thăm xếp lịch thi đấu: Căn cứ hồ sơ đăng ký tham dự giải của các nội dung thi đấu. Hội đồng trọng tài tổ chức bốc thăm lịch thi đấu vào ngày họp trưởng đoàn và họp Ban tổ chức giải (có thông báo sau).

- Mọi thông tin liên lạc: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng Kỹ năng nghiệp vụ - Công tác Đội, Điện thoại: 0948.932.838; Đ/c Phạm Văn Tuân Cán bộ phòng Kỹ năng nghiệp vụ-Công tác Đội, Điện thoại: 0928.171.997. Gmail: Phamtuan171997@gmail.com.

Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn triển khai tới các cơ sở, các bậc phụ huynh và các em học sinh được biết và đăng ký tham gia Giải Cầu lông cho thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Nơi nhận:

 - Ban Giám đốc NTN tỉnh;

 - Các Huyện, Thị, Thành Đoàn(để phối hợp); 

 - Các phòng chuyên môn NTN tỉnh (để thực hiện);

 - Lưu.

 NHÀ THIẾU NHI TỈNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lương Quang Toán

 
Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi