Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 03/06/2024 11:04:44 AM
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2024. Được sự chỉ đạo, phân công của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban giám đốc Nhà thiếu nhi xây dựng Kế hoạch “Liên hoan trống- kèn Đội ta tỉnh Hưng Yên năm 2024” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- “Liên hoan trống - kèn Đội ta là hoạt động  để thiếu nhi các Huyện, Thị, Thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần khẳng định sự phát triển công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong toàn tỉnh;

- Liên hoan được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đội tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày, tháng 5/2024

(Có giấy triệu tập sau)

2. Địa điểm: Dự kiến Trường cao đẳng nghề Tô Hiệu Hưng Yên

( Số 56  Tô Hiệu - P. Hiến Nam - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên)

3. Đối tượng: Là học sinh đang tham gia Đội Nghi thức - Nghi lễ tại các trường Tiểu học, THCS, liên cấp TH-THCS các Huyện, Thị, Thành phố trong tỉnh.

4. Số lượng: Mỗi đơn vị chọn, cử tối thiểu 20 thiếu nhi ( không kể phụ trách) gồm: Đội cờ, chỉ huy, đội trống, đội kèn ( nếu có).

III. NỘI DUNG

- Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn tại liên hoan gồm 2 phần, thời gian từ 10 phút đến 15 phút, nội dung cụ thể như sau:

1. Phần lễ:

+ Báo cáo;

+ Trống (kèn) chào mừng;

+ Chào cờ theo nghi thức đội;

2. Phần hội:

Các đơn vị lựa chọn 02 tác phẩm với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

IV. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Ban tổ chức

Thành lập Ban tổ chức gồm: Thường trực Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh.

2. Ban giám khảo

Ban tổ chức mời các đồng chí Giảng viên có trình độ chuyên môn sâu về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội  và am hiểu về lĩnh vực âm nhạc.

3. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ kết quả các đơn vị tham gia liên hoan, Ban tổ chức lựa chọn đơn vị  xuất sắc và các đơn vị đạt giải A, B để trao trao giấy chứng nhận và quà của Ban tổ chức liên hoan.

V. KINH PHÍ

- Đối với cấp tỉnh: Nhà thiếu nhi tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Liên hoan;

- Đối với cơ sở: Chịu trách nhiệm kinh phí tập luyện, đi lại, ăn, nghỉ trước và trong quá trình tham gia Liên hoan.

VI. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:

- Nhà thiếu nhi tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu thành lâp Ban tổ chức, Ban giám khảo của Liên hoan

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tham gia Liên hoan đảm bảo chất lượng hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Các đơn vị tham gia liên hoan

- Chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện và đăng ký danh sách tham gia Liên hoan. (theo mẫu có dấu đỏ) trước ngày 05 /5 /2024 về Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên, Mọi thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Chanh Phó trưởng phòng Kỹ năng - Nghiệp vụ Công tác Đội Nhà thiêu nhi tỉnh, điện thoại 0983418395. Gmail: nguyenthichanh19051975@gmail.com

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Liên hoan trống - kèn Đội ta tỉnh Hưng Yên năm 2024, Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị phối hợp báo cáo cấp ủy và xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng đọi TƯ (để b/c);

- Ban thường vụ tỉnh đoàn( để b/c)

- Hội đồng Đội tỉnh (để b/c);

- Sở GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT các huyện, Thị, Thành phố(p/.h)

- Các Huyện, Thị, Thành đoàn (t//h);

- Các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn và NTN  tỉnh (t/h);

- Lưu.            

               TM. NHÀ THIẾU NHI TỈNH

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi