Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 10/04/2023 16:26:41 PM
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục & đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục & đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Hưng Yên; nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và hoạt động Sao nhi đồng cho đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tạo điều kiện để đội ngũ Giáo viên làm tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Đội trong trường học;

- Nội dung lớp tập huấn phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu của cơ sở; việc tập huấn đảm bảo công tác tuyên truyền và thực hiện tốt khẩu hiệu 2K.

 II.  ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ Huyện, Thị, Thành đoàn phụ trách công tác Đội: Mỗi đơn vị cử 01 người;

- Cán bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo phụ trách công tác Đoàn, Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp: Mỗi đơn vị cử 01 người;

- 100% Giáo viên TPT Đội, Ban chỉ huy Liên đội trưởng  các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, liên cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG

1. Cập nhật tình hình mới về Công tác Đội trong giai đoạn hiện nay; Thực hành Nghi thức đội TNTP.

2. Hướng dẫn một số bài trống - kèn phối hợp,

3. Hướng dẫn một số bài múa , dân vũ cho thiếu nhi thiếu nhi.

4.Tuyên truyền luật an ninh mạng và kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến tháng 06, 07 /4 /2023. Chia thành 2 lớp.

          + Khối: THCS

          + Khối Tiểu học:

  1. Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên.

 V . KINH PHÍ

  1. Cấp tỉnh: Giao cho Nhà thiếu nhi lo kinh phí tổ chức lớp tập huấn.

2.  Cấp cơ sở: Đại biểu tham dự tập huấn tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ, và các chi phí khác trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao cho Nhà thiếu nhi tỉnh và Ban Thanh, thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp tập huấn; đôn đốc, theo dõi việc triển khai các nội dung theo kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tại lớp tập huấn; tổng hợp, báo cáo kết quả sau khi kết thúc lớp tập huấn;

- Chỉ đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống fanpage, website Tỉnh đoàn về kết quả lớp tập huấn.

2. Sở Giáo dục & đào tạo

- Cử 01 cán bộ tham gia Ban tổ chức lớp tập huấn.

- Chỉ đạo các phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn chọn cử cán bộ, Giáo viên-Tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội tham gia lớp tập huấn.

3. Ban thuờng vụ Đoàn, Phòng Giáo dục & Đào tạo các Huyện, Thị, Thành phố

- Chủ động phối hợp chọn cử học viên và chuẩn bị các điều kiện để tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

- Danh sách tham gia lớp tập huấn (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Nhà thiếu nhi tỉnh trước ngày 26 /3 /2023 thông qua công văn (ký và đóng dấu đỏ). Các nội dung cần trao đổi về lớp tập huấn đề nghị liên hệ đ/c Chanh sđt: 0983418395, đ/c Ng. Hương sđt: 0948932838.

Trên đây là Kế hoạch Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc phối hợp triển khai, thực hiện.

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

-Ban Bí thư TW Đoàn

 

- Hội đồng Đội TW

- Bộ GD&ĐT

- Ban Dân vận, Tuyên giáo tỉnh uỷ

- Sở GD&ĐT; Đoàn TNCSHCM tỉnh (để p/h chỉ đạo);

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn;

 

 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

 

- Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban TTN-TH tỉnh Đoàn;

- Lưu VP; VP Sở GD&ĐT

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi