Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 04/09/2020 16:20:34 PM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- SỞ GDĐT TỈNH HƯNG YÊN

                       

Số:  11 -KHLN/TĐTN-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

                 Hưng Yên, ngày 20 tháng 8  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi

năm học 2020 - 2021

-----------------

          Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động hàng năm giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và đào tạo; nhằm đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho đội viên, thiếu nhi phát triển toàn diện về “Đức, Trí, Lao, Thể, Mỹ”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 cho đội ngũ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và hoạt động Sao nhi đồng cho đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tạo điều kiện để đội ngũ Giáo viên làm tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động Đội trong trường học.

- Nội dung lớp tập huấn phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu của cơ sở; việc tập huấn đảm bảo công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch bệnh covid-19.

 II.  ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ Huyện, Thị, Thành đoàn phụ trách công tác Đội: mỗi đơn vị cử 01 người (tổng số 10 người).

- Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách công tác Đoàn, Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp: mỗi đơn vị cử 01 người (tổng số 10 người).

- 100% Giáo viên TPT Đội, Liên đội trưởng (hoặc liên đội phó) các trường TH, trường THCS, trường TH, THCS; trường TH, THCS, THPT trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh (tổng số 315 người, trong đó: Tiểu học: 143 trường; THCS: 147 trường - TH và THCS: 21 trường; THCS và THPT: 01trường ; trường TH, THCS và THPT: 03 trường (tư thục)).

 

III. NỘI DUNG

1. Cập nhật tình hình mới về Công tác Đội; Điều lệ Đội sửa đổi, chương trình rèn luyện Đội viên sửa đổi, thống nhất Nghi thức Đội.

2. Học một số bài hát múa, dân vũ thiếu nhi.

3. Kỹ năng tổ chức hoạt động Đội trong trường học giai đoạn mới (có tích hợp kỹ năng sống và trải nghiệm cho học sinh).

4. Kỹ năng hoạt động: Trang bị kỹ năng hoạt náo, kỹ năng tổ chức trò chơi trong lớp học và sân trường.

IV- THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 15-16/9/2020.

          + Khối Tiểu học: Ngày 15/9/2020

          + Khối THCS    : Ngày 16/9/2020

  1. Địa điểm: Tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

          (số 204 Đường Tô Hiệu- Phường Hiến Nam- TP Hưng Yên)

 V - KINH PHÍ

  1. Cấp tỉnh: Giao cho Nhà thiếu nhi lo kinh phí tổ chức lớp tập huấn.

2. Cấp cơ sở: Đại biểu tham dự tập huấn tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ, mua tài liệu (250.000đ) và các chi phí khác trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Giao cho Nhà thiếu nhi tỉnh chủ trì và phối hợp với Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp tập huấn; đôn đốc, theo dõi việc triển khai các nội dung theo kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tại lớp tập huấn; tổng hợp, báo cáo kết quả sau khi kết thúc lớp tập huấn.

- Chỉ đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống fanpage, website Tỉnh đoàn về kết quả lớp tập huấn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cử 01 cán bộ tham gia Ban tổ chức lớp tập huấn.

- Chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn chọn cử cán bộ, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội tham gia lớp tập huấn.

 

3. Ban thường vụ Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thị, Thành phố

- Chủ động phối hợp chọn cử học viên và chuẩn bị các điều kiện để tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định.

- Danh sách tham gia lớp tập huấn (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Nhà thiếu nhi tỉnh trước ngày 8/9/2020. Các nội dung cần trao đổi về lớp tập huấn đề nghị liên hệ Nhà thiếu nhi tỉnh (đ/c Chanh sđt: 0983418395, đ/c Trang sđt: 0387157986. )

Trên đây là Kế hoạch Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021, Ban Thường vụ Đoàn, Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc phối hợp triển khai, thực hiện.

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phan Xuân Quyết

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

Vũ Hồng Luyến

 

Nơi nhận:

 

Để báo cáo;

 

-Ban Bí thư TW Đoàn

 

- Hội đồng Đội TW

- Bộ GDĐT

- Ban Dân vận, Tuyên giáo tỉnh uỷ

- Sở GDĐT; Đoàn TNCSHCM tỉnh (để p/h chỉ đạo);

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn;

 

Để t/h;

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;

 

- Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban TTN-TH tỉnh Đoàn;

- Lưu VP; VP Sở GDĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi