Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 13/04/2018 7:38:31 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

–µ—

ĐƠN XIN HỌC

Lớp năng khiếu nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên hè 2021

 

 

                   Kính gửi: Ban giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên.

 

          Tên tôi là ( Tên phụ huynh): .......................................................................

          Nơi thường trú: ……………………………………………………………..

          Điện thọai: …………………………………………………………………

          Là phụ huynh của em: ………………………………… tuổi………………

          Học sinh trường ……………………………………………………………..

          Để tạo điều kiện cho con chúng tôi được học tập, phát triển năng khiếu và vui chơi giải trí tại Nhà thiếu nhi tỉnh, gia đình tôi làm đơn đề nghị Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh cho……………………………….................được tham gia học lớp năng khiếu……………………………….tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

          Gia đình tôi xin cam đoan sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của Nhà thiếu nhi tỉnh, tự nguyện tham gia đóng góp một phần học phí các môn học theo quy định và thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục các em khi đến sinh hoạt, học tập tại Nhà thiếu nhi tỉnh.

                             Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                Hưng Yên, ngày …… tháng ……. năm 2021

                                                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                                                    ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú: Con tôi chưa từng họco; đã từng họco; đang học lớp năng khiếu ………………………………… tại Nhà thiếu nhi tỉnh.( Đánh dấu “X” vào ô trống)

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục


Video clipVideo clip

Ca nhạc thiếu nhiCa nhạc thiếu nhi