In bài viếtThứ Năm, Ngày 20 tháng 4 năm 2023 - 15:4

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” tỉnh Hưng Yên năm 2023

Thiết thực

BCH ĐOÀN TỈNH HƯNG YÊN

NHÀ THIẾU NHI TỈNH

***

Số:  02 -KH/KNNV-NTN

 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    

Hưng Yên, ngày  24  tháng 02  năm 2023

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” tỉnh Hưng Yên năm 2023

-------------

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm tài năng nhí" năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          -  Mang đến cho thiếu nhi sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần;

          - Thông qua chương trình nhằm phát hiện năng khiếu cá nhân, cùng gia đình, nhà trường định hướng và bồi dưỡng những tài năng, góp phần giáo dục bồi dưỡng năng khiếu, thẩm mỹ nghệ thuật để trở thành hạt nhân nòng cốt cho hoạt động nghệ thuật của thiếu nhi tỉnh Hưng Yên;

          - Tạo cơ hội để các em được giao lưu học hỏi, từ đó giúp các em phát triển tài năng của mình một cách tốt nhất.

          2. Yêu cầu

          - Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan và hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng phát triển năng khiếu, tài năng cho các em học sinh tham gia cuộc thi;

          - Các đơn vị có thí sinh tham gia dự thi phải thực hiện nghiêm túc các nội dung về tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid - 19 ( Thực hiện nghiêm quy định 2K);

          - Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI

          1. Đối tượng: Là các em nhỏ trong độ tuổi từ  06 đến 14 tuổi (Phạm vi tỉnh Hưng Yên)

          2. Số lượng: Không giới hạn số lượng học sinh đăng ký tham gia cuộc thi.

* Lưu ý: Những thí sinh đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng nhí năm 2022 và các cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên sẽ không được tham gia dự thi trong cuộc thi này.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung

- Thí sinh thi cá nhân hoặc theo nhóm;

- Năm 2023 Ban tổ chức “ Tìm kiếm tài năng nhí”  tổ chức cuộc thi theo các loại hình năng khiếu như: Hát, Múa ; Nhảy Danse (Gồm: Danceport; Zum ba dance; Sexy dance; breakdance; Popping; Flashmob; Shuffle dance; Hiphop).

- Khuyến khích các tiết mục có tính nghệ thuật cao, độc đáo, sáng tạo và có phần minh họa để tăng tính hấp dẫn của tiết mục.

* Lưu ý:

+ Nghiêm cấm sử dụng: súng, pháo, thuốc nổ, dao, kiếm... và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ không phù hợp với lứa tuổi và quy định của pháp luật;

+ Các tiết mục biểu diễn có độ nguy hiểm và có thể gây chấn thương phải trao đổi trước với Ban tổ chức, khi được duyệt mới biểu diễn.

2. Thời gian, địa điểm, hình thức thi

2.1. Đăng ký dự thi

- Thí sinh cư trú ở địa bàn thành phố hoặc huyện, thị xã nào của tỉnh Hưng Yên thì gửi đơn đăng kí tại huyện, thị, thành Đoàn đó, bắt đầu từ ngày 01/02/2023 đến hết 20/6/2023. Các huyện, thị, thành Đoàn tập hợp hồ sơ các tiết mục tham gia dự thi gửi danh sách, hồ sơ về Nhà thiếu nhi tỉnh trước ngày 30/6/2022 qua gmail: Nhathieunhihy@gmail.com.vn.

2.2 Vòng sơ khảo:

Ban giám khảo tiến hành chấm sơ khảo qua các video clip mà các thí sinh gửi về Ban tổ chức, chọn lựa các tiết mục đặc sắc tham gia vòng chung khảo.

2.3. Vòng chung khảo

* Thời gian: Dự kiến tháng 7/2023

* Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên

(Số 204 Tô Hiệu-Hiến Nam-TP Hưng Yên)

Ban tổ chức sẽ tổ chức vòng Chung khảo dưới dạng sân khấu hóa, thời gian và địa điểm cụ thể có thông báo sau

2.4. Vòng chung kết

Thời gian: Dự kiến cuối tháng 8

Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên

( Số 204 Tô Hiệu - Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên)

(Căn cứ tình hình Ban tổ chức sẽ có thông báo, triệu tập theo thời gian điều chỉnh cụ thể thông báo tới thí sinh)

- Hình thức thi : Gồm 2 phần

+  Màn chào hỏi.

+ Thi năng khiếu: Các thí sinh vòng chung kết sẽ thể hiện phần dự thi năng khiếu của mình theo thứ tự bốc thăm.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

 (Có Thể lệ chi tiết ban hành riêng)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà thiếu nhi tỉnh

- Ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; chỉ đạo triển khai các nội dung cuộc thi đến các huyện, thị, thành đoàn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh phối hợp, hưởng ứng tham gia cuộc thi;

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức và chủ trì việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho cuộc thi;

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký và hệ thống văn bản liên quan phục vụ cuộc thi;

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký của các tập thể, cá nhân và tham mưu với Ban tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động diễn ra trong quá trình tổ chức cuộc thi;

- Làm việc với các đơn vị, bộ phận có liên quan để chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tổ chức cuộc thi đảm bảo theo kế hoạch.

2. Các huyện, thị , thành Đoàn

- Tích cực tuyên truyền, triển khai Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến đông đảo học sinh, thiếu nhi đăng ký tham gia; tổng hợp phiếu, hồ sơ đăng ký tham gia của thí sinh gửi về Nhà Thiếu nhi tỉnh (Số 204 Tô Hiệu - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên; ĐT: 0321.3.550.959; email: nhathieunhihy@gmail.com) theo tiến độ thời gian quy định (Có mẫu dự thi đăng ký gửi kèm);

- Có văn bản đề nghị phòng giáo dục huyện, thị, thành phố phối hợp tuyên truyền, triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi tới 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất để các em được thể hiện tài năng tại cuộc thi;

- Tăng cường công tác xã hội hóa để tạo kinh phí hỗ trợ tập luyện cho thí sinh tham gia vòng chung kết (nếu có);

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm kiếm tài năng Nhí" tỉnh Hưng Yên năm 2023, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện để cuộc thi đạt kết quả cao.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội TW

- TT Tỉnh đoàn

- Sở Giáo dục & Đào tạo

- Các huyện, thị, thành Đoàn

- Phòng GD& ĐT các huyện, thị, thành Đoàn

- Ban GĐ NTN

- Các phòng CNNTN

- Lưu VT, VP.

NHÀ THIẾU NHI TỈNH

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Quách Văn Hiếu